(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Aktuality

Home/Aktuality

Budúci svetový kongres AICT/IATC sa bude konať na Slovensku

Budúci svetový kongres AICT/IATC sa bude konať na Slovensku 29. svetový kongres Medzinárodného združenia divadelných kritikov IACT/AITC priniesol pozitívne správy ale aj výzvy pre slovenskú sekciu. Vrcholné podujatie svetových divadelných kritikov sa uskutočnilo v spolupráci s Európskou  cenou za divadlo (Premio Europa per il Teatro), ktorá prebiehala v Petrohrade od 13. do 17. novembra 2018. 29. kongres AICT/IATC  ponúkol  členom asociácie ale aj ostatným hosťom ETP bohatý program. Hneď v prvý deň sa v petrohradskom Dome akťora im. K. S. Stanislavskogo konala konferencia na aktuálnu tému Performing Arts: Freedom and/(in)Tolerance („Performatívne umenia: Sloboda a/(in)Tolerancia). V rámci nej pred medzinárodným publikom vystúpila Zuzana Uličianska, divadelná kritička a predsedníčka ...

13. decembra 2018|

XVII. Európska cena za divadlo 2018

Európska cena za divadlo (Premio Europa per il Teatro), vyhlásená za hlavnú iniciatívu Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 a v rámci nej sa konajúca Európska cena za divadelné reality, sa po siedmich rokoch vrátili do Petrohradu, kde sa konali od 13. do 17. novembra.

3. decembra 2018|

Pozvánka na konferenciu Divadelné obrazy Jána Zavarského

Divadelné obrazy Jána Zavarského   V utorok 20. novembra 2018 sa uskutoční v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej číslo 3 v Bratislave konferencia o tvorbe scénografa, konceptualistu, výtvarného umelca a pedagóga profesora Jána Zavarského (1948). Deväť referentov sa zameria na jeho scénografickú a pedagogickú prácu z pohľadu divadelných historikov, kritikov, tvorcov a študentov. Aktivity, dnes už 70-ročného výtvarníka a formovateľa slovenského divadla sú veľmi široké a plodné. Tvoril pre rôzne divadlá doma i v zahraničí, spolupracoval s viacerými významnými režisérmi v oblasti činohry, opery, bábkového divadla, baletu, muzikálu. Dokázal sa prispôsobiť každému javiskovému priestoru a zároveň ho formovať. Prejavilo sa to najmä pri tvorbe legendárneho Divadla na provázku v Brne (dnes Divadlo Husa na ...

14. novembra 2018|

Cenu AICT 2018 získal Vladimír Štefko

Vladimír Štefko prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. - divadelný kritik, pedagóg, znalec súčasného divadla a divadelnej histórie Už pred absolutóriom štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1965) začal pracovať ako redaktor, neskôr ako vedúci kultúrneho oddelenia denníka Smena. Od začiatkov redaktorskej činnosti sa jeho novinárske a odborné záujmy vyhraňovali a takmer výlučne sústreďovali na divadelnú publicistiku. Od polovice šesťdesiatych rokov začal systematicky sledovať, komentovať a hodnotiť slovenskú činohernú tvorbu. Postupne sa zaradil k známym predstaviteľom generácie slovenských divadelných kritikov, ktorá vstúpila do divadelného života v druhej polovici päťdesiatych rokov a zaslúžila sa ...

8. októbra 2018|

XVII. Európska cena za divadlo v Benátkach severu

Dňa 6. septembra 2018 bol vyhlásený XVII. ročník Európskej ceny za divadlo (Europe Theatre Prize, ETP) a XV. ročník Európskej ceny za divadelné reality (Europe Prize Theatrical Realities), ktoré sa budú konať od 13. až 17. novembra 2018 v Petrohrade. Súbežne prebiehajúce podujatia sprostredkujú účastníkom jedinečnú príležitosť spoznať ocenených umelcov a ich prístup k divadlu.

10. septembra 2018|

Medzinárodná divadelná konferencia v Baku

Výzva pre členov AICT-IATC na posielanie prihlášok na medzinárodnú divadelnú konferenciu v Baku v Azerbajdžane – V Baku International Theatre Conference (BITC) organizovanej s podporou Ministerstva kultúry a turizmu Azerbajdžanskej republiky, Národnej akadémie vied a Azerbajdžanskej únie divadelníkov. Konferencia sa bude konať 5. – 6. novembra 2018 – “THE WORLD THEATRE PROCESS IN XXI CENTURY”. Hlavná téma konferencie je – Filozofia divadla v 21. storočí – Koncept existencie (Philosophy of Theatre in XXI century: the Concept of Existence). Prihlásiť sa je možné do 1. júna 2018, zaslaním CV, fotografie do bulletinu konferecnie (jpeg, nie menšia ako 1 mb), abstraktu príspevku alebo jeho celého textu (nie viac ...

24. apríla 2018|

Prednáška Ako sa pozerať na tanec

Slovenské centrum AICT je stavovské združenie divadelných kritikov. K jeho cieľom – popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov – patria aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii.

27. novembra 2017|
Go to Top