(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Budúci svetový kongres AICT/IATC sa bude konať na Slovensku

Home/Aktuality/Budúci svetový kongres AICT/IATC sa bude konať na Slovensku

Budúci svetový kongres AICT/IATC sa bude konať na Slovensku

29. svetový kongres Medzinárodného združenia divadelných kritikov IACT/AITC

priniesol pozitívne správy ale aj výzvy pre slovenskú sekciu.

Vrcholné podujatie svetových divadelných kritikov sa uskutočnilo v spolupráci s Európskou  cenou za divadlo (Premio Europa per il Teatro), ktorá prebiehala v Petrohrade od 13. do 17. novembra 2018.

29. kongres AICT/IATC  ponúkol  členom asociácie ale aj ostatným hosťom ETP bohatý program. Hneď v prvý deň sa v petrohradskom Dome akťora im. K. S. Stanislavskogo konala konferencia na aktuálnu tému Performing Arts: Freedom and/(in)Tolerance („Performatívne umenia: Sloboda a/(in)Tolerancia). V rámci nej pred medzinárodným publikom vystúpila Zuzana Uličianska, divadelná kritička a predsedníčka Slovenského centra AICT, s príspevkom Minulosť je pred nami.

Po podnetnej konferencii sa konalo slávnostné odovzdanie v poradí už siedmej ceny Thalia, ktorú doteraz získali veľké divadelné osobnosti ako Eric Bentley, Eugenio Barba či Richard Schechner. Cenu v podobe elegantného žezla navrhnutého rumunským scénografom Dragoşom Buhagiarom, ktorú poskytla Ludmila Patlanjogluová, čestná prezidentka Rumunskej sekcie IATC, v Petrohrade získal popredný medzinárodne pôsobiaci nemecký divadelný expert, profesor Hans-Thies Lehmann, ako uznanie rozsahu, dôležitosti a hĺbky jeho výskumu a názorov na súčasné divadlo. Ako zdôraznila vo svojom prejave prezidentka výkonného výboru AICT Margareta Sörensonová, Lehmannova tvorba ovplyvnila divadelný svet a najmä súčasnú divadelnú kritiku. O jeho vplyve na indické divadlo hovorila členka výboru Deepa Punjaniová, o recepcii jeho diela v afrických krajinách zas Emmanuel Samu Dandaura z Nigérie, Aj ďalší člen výboru Peng Tao zdôraznil Lehmannov prínos pre rozvoj nezávislej divadelnej scény v Číne. Lehmann pri preberaní ceny vyjadril svoju vďačnosť IATC/AICT a zdôraznil hlboký význam kritiky pre divadlo ako umeleckú formu. Prítomnosť autora kľúčovej teatrologickej publikácie Postdramatické divadlo z roku 1999 preloženej do mnohých svetových jazykov vyvolala v sále živú diskusiu.

Podstatnou súčasťou kongresu bolo valné zhromaždenie, konajúce sa 15. novembra. Došlo na ňom k voľbe nových členov výkonného výboru ExCom (Executive Committee). Na poste prezidentky výkonného výboru AICT bola opätovne potvrdená Margareta Sörensonová (Švédsko) a generálnym tajomníkom zostal taktiež naďalej Michel Vaïs (Kanada). Ďalšími zvolenými členmi boli Peng Tao (Čína), Jean-Pierre Han (Francúzsko), Irina Gogoberidzéová (Georgia), Deepa Punjaniová (India), Mariko Anazawaová (Japonsko), Emmanuel Samu Dandaura (Nigéria), Ivan Medenica (Srbsko), Ragip Ertugrul (Turecko), Jeffrey Eric Jenkins (USA) a Zuzana Uličianska (Slovensko). Slovenský zástupca bude pracovať vo výkonnom výbore po prvý raz.

V rámci kongresu sa konalo aj zasadanie edičnej rady internetového časopisu  Critical Stages/Scènes critiques (critical-stages.org), medzi členmi sa diskutovalo aj o potrebe zvýšenia aktivity národných sekcií pri príprave článkov a pri propagácii časopisu, ako aj promovania činnosti združenia na sociálnych sieťach. Najbližšie čísla časopisu budú venované identite Williama Shakespeara a súčasnému bábkovému divadlu.

Dôležitým výsledkom valného zhromaždenia pre Slovenskú sekciu AICT bolo aj potvrdenie rozhodnutia výkonného výboru, že budúci 30. kongres sa uskutoční na Slovensku, a to v prvej polovici mája počas festivalu Nová dráma/New D rama v Bratislave. Na úspešnej kandidatúre Slovenska sa veľkou mierou podieľal aj Divadelný ústav, predovšetkým tím zapojený do príprav Roku slovenského divadla, celoslovenskej akcie, konanie ktorej potvrdila Vláda SR na svojom novembrovom zasadnutí. Organizácia vrcholnej akcie medzinárodnej komunity kritikov bude pre Slovenské centrum AICT a pre celé slovenské divadlo veľkou poctou ale aj výzvou.

Zuzana Uličianska

Zuzana Spodniaková

Fotografie poskytla press služba Európskej ceny za divadlo (Premio Europa per il Teatro) 2018

Uverejnené: 13. decembra 2018Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top