AICT/IATC je medzinárodnou neziskovou organizáciou. Bola založená v roku 1956 v Paríži a dnes združuje okolo päťdesiat národných sekcií. Jej cieľom je chrániť etické a profesionálne záujmy divadelných kritikov, vytvárať podmienky pre teoretickú a reflexnú činnosť v oblasti divadla, predovšetkým však rozvíjať medzinárodné kontakty a prispievať k vzájomnej výmene skúseností kritikov a teoretikov. Súčasným prezidentom AICT je Američan Jeffrey Eric Jenkins, generálnym tajomníkom je Michel Vais z Kanady. AICT organizuje svoje kongresy približne každé dva roky. Okrem rôznych jednorazových tematických sympózií sa niekoľkokrát v roku konajú aj semináre mladých kritikov, vždy v inej krajine a popri inom divadelnom festivale.

Viac na www.aict-iatc.org