(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

XVII. Európska cena za divadlo v Benátkach severu

Home/Aktuality/XVII. Európska cena za divadlo v Benátkach severu

XVII. Európska cena za divadlo v Benátkach severu

Dňa 6. septembra 2018 bol vyhlásený XVII. ročník Európskej ceny za divadlo (Europe Theatre Prize, ETP) a XV. ročník Európskej ceny za divadelné reality (Europe Prize Theatrical Realities), ktoré sa budú konať od 13. až 17. novembra 2018 v Petrohrade. Súbežne prebiehajúce podujatia sprostredkujú účastníkom jedinečnú príležitosť spoznať ocenených umelcov a ich prístup k divadlu.

Tlačová správa predstavila krátku históriu ocenení, ich vývoj, súčasné umelecké a spoločenské ciele, porotu, kandidátov a, samozrejme, víťazov.

Ceny sa udeľujú jednotlivcom alebo divadelným inštitúciám (divadlám, divadelným skupinám), ktoré svojím pôsobením prispeli k realizácii kultúrnych podujatí, podporujúcich porozumenie a výmenu poznania medzi národmi.
Od prvých stretnutí v Taormine sa ETP zmenila na kultúrne podujatie európskeho a globálneho významu. Vzhľadom na vysoký spoločensko-kultúrny význam bola v roku 2002 uznaná Európskym kultúrnym parlamentom a Európskou radou za „európsku kultúrnu záujmovú organizáciu“. V roku 2017 ju vyhlásili za prvú iniciatívu Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018.
Poradná rada v spolupráci s hostiteľskou krajinou rozhodla o udelení tohtoročnej ETP ruskému režisérovi, hercovi, pedagógovi a umeleckému riaditeľovi Alexandrinského divadla Valerijovi Fokinovi, za jeho umeleckú všestrannosť a oddanosť divadelnému životu. Zároveň udelila osobitnú cenu španielskej herečke a režisérke Núrii Espertovej, ktorá je na európskej scéne dobre známa aj ako politická aktivistka. Udeľovanie ceny v súčasnosti umožňuje zdôrazňovať umelecké, kultúrne a politické súvislosti, ktoré by inak mohli ostať nepovšimnuté. Pohľad na minulosť pripomína prácu umelcov, vedcov, organizátorov a kritikov, ktorí prispeli k novej tvári európskeho divadla, presahujúceho hranice a predsudky. Ceny tohto ročníka majú byť znakom kontinuity a otvoreného prístupu k novým divadelným skutočnostiam.
Porotou Európskej ceny za divadelné reality boli spomedzi kandidátov XV. ročníka ocenené tieto osobnosti a skupiny:

– belgický tanečník Sidi Larbi Cherkaoui (kandidát od roku 2007), za schopnosť dať život novému štýlu divadelného tanca s univerzálnymi charakteristikami a tiež za systematické úsilie o spoluprácu s umelcami z celého sveta;

– švédsky Cirkus Cirkör (kandidát od roku 2008), ktorý spolu so svojím režisérom Tildeom Björforsom predstavuje inovatívnu formu divadla, spájajúceho prvky humoru a cirkusu, pričom nezabúda na kontakt s publikom a na sociálne témy;
– francúzsky režisér Julien Gosselin (kandidát od roku 2017), za poskytovanie presnejších, modernejších a hlbších konotácií pojmu identity;

– poľský dramatik Jan Klata (kandidát od roku 2008), za schopnosť uvažovať vo svojich inscenáciách nad otázkami moci, identity a národnej i medzinárodnej rovnováhy;

– švajčiarsky žurnalista, esejista, pedagóg a divadelný riaditeľ Milo Rau (kandidát od roku 2017), za vášnivý záujem o sociálno-politické témy, ktoré sú základom jeho divadelných predstavení;
–  portugalský herec, dramatik, režisér a umelecký riaditeľ Teatro Nacional D. Maria II v Lisabone Tiago Rodrigues (kandidát od roku 2017), za nový, osobný spôsob budovania mostov medzi mestami a národmi a za vytváranie ich umeleckej i občianskej spolupráce.
Európska cena za divadlo každoročne dokazuje, že je viac než len umelecká slávnosť. Vyznamenaní umelci sa aj počas tohto ročníka zúčastnia inscenácií, ukážok, čítaní, demonštrácií, konferencií a stretnutí s cieľom sprostredkovať divákom i kritikom svoj prístup k divadelnej tvorbe. Tieto stretnutia sú príležitosťou zhromaždiť svedectvá ľudí, ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľali na tvorivom procese. V tejto sekcii sú zahrnuté intervencie a správy kritikov, rovnako ako tie, ktoré prednesú vedci a novinári z medzinárodnej tlače. V prostredí živých vystúpení zdôrazňuje ETP interdisciplinaritu, integráciu a spoluprácu medzi divadlom a inými umeniami. Jej zámerom je podporovať poznanie a šírenie drámy v celej Európe, rozvíjať kultúrne vzťahy a posilňovať európske svedomie.
Sprievodný program ETP obohatí aj tento rok sekcia Returns, ktorá predstaví produkcie umelcov ocenených v predchádzajúcich ročníkoch. Predstavia sa inscenácie Hamlet а Alica od ruského režiséra Leva Dodina (víťaz VIII. ročníka Európskej ceny za divadlo) a Guvernér a Búrka od jeho krajana Andreja Mogučiho (víťaz XII. Európskej ceny za divadelné reality). Ako vedľajšia udalosť Talianskej ceny, čestného hosťa VII. Medzinárodného kultúrneho fóra v Petrohrade, sa predstaví milánskeho Piccolo Teatro – Teatro d’Europa di Milano Elvira v réžii Toniho Servillu.

Uverejnené: 10. septembra 2018Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top