(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Cena SC AICT

Home/Cena SC AICT
Cena SC AICT2023-01-27T15:05:21+01:00

2022 – Michal Kováč-Adamov

Michal Kováč-Adamov kultúrny a literárny historik, teatrológ a dramatik, ktorý sa významne zaslúžil o formovanie a reflexiu slovenského ochotníckeho a ľudového divadla. Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, sa [...]

2021 – Darina Kárová

Laureátka ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 2021 Darina Kárová – divadelná dramaturgička, kultúrna manažérka a expertka v oblasti kultúrnej politiky 31. júla 1951, Skalica Podnietená domácim umeleckým [...]

2019 – Soňa Šimková

Laureátka ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 2019 prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske divadlo a drámu [...]

2018 – Vladimír Štefko

Vladimír Štefko prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. - divadelný kritik, pedagóg, znalec súčasného divadla a divadelnej histórie Už pred absolutóriom štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave [...]

2017 – Vladimír Predmerský

Vladimír Predmerský Historik a kritik bábkového divadla, dramaturg a režisér. Počas štúdií bábkoherectva na Bábkarskej katedre DAMU v Prahe sa začal venovať výskumu dejín slovenského bábkového divadla. Prvé poznatky, ktoré publikoval v druhej polovici [...]

2016 – Michaela Jurovská

Michaela Jurovská Esejistka, umelecká prekladateľka a bývalá kultúrna atašé Slovenskej republiky v Paríži Michaela Jurovská je podpísaná pod desiatkami prekladov francúzskych a talianskych hier do slovenčiny. Jej lingvistický, literárny [...]

2015 – Jaroslav Blaho

Jaroslav Blaho Divadelný historik, kritik, operný dramaturg. Narodený 6.5.1942 v Bratislave. Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1960–1961), absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU (1968). V rokoch 1965-1966 bol [...]

Go to Top