(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

2019 – Soňa Šimková

Home/Cena SC AICT/2019 – Soňa Šimková

Laureátka ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 2019

prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske divadlo a drámu

Absolvovala magisterské štúdium divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1968) a postgraduálne štúdium romanistiky a germanistiky na Univerzite Bazilej vo Švajčiarsku (1968 – 1970). Už počas štúdia pracovala ako lektorka Činohry Slovenského národného divadla (1966 – 1969). Od roku 1971 pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (v rokoch 1991 – 1996 aj ako prodekanka DF VŠMU a prorektorka VŠMU, v rokoch 1998 – 2010 aj ako vedúca Katedry divadelnej vedy). Absolvovala viacero zahraničných stáží a prednáškových pobytov (napr. Université Paris 8 vo Francúzsku, 1992). V roku 1997 získala profesorský titul. V pedagogickej, vedeckej a prekladateľskej práci sa venuje predovšetkým frankofónnej dráme a divadlu. Patrí medzi tie pedagogické osobnosti, ktoré významne formovali a stále formujú nové generácie teatrológov.

Je autorkou knižných publikácií Molière na Slovensku (1989), Strehler: Divadlo v znamení réžie (1997), vysokoškolských učebných textov Súčasné francúzske divadlo (1985), Tendencie súčasného (západného) divadla (2015) a spoluautorkou Dejín francúzskej literatúry (kapitola Súčasné francúzske divadlo, 1995), Dejiny slovenského divadla I. (2018). Publikovala početné vedecké a odborné štúdie a doslovy v zborníkoch, časopisoch a knižných publikáciách doma a v zahraničí (venuje sa v nich modernej a postmodernej réžii a dramatike – A. Mnouchkine, R. Wilson, P. Sellars, R. Lepage, P. Chéreau, V. Strnisko, R. Polák, J. Nvota, Ľ. Vajdička, B.-M. Koltès, P. Claudel, E. Ionesco, J.-P. Sartre, R. Sloboda, S. Štepka etc.). Je editorkou medzinárodných zborníkov a antológií Stretnutie umení a divadlo (2000), Klišé Európa (2005), Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz (2007). Preložila Artaudovu teoretickú prácu Divadlo a jeho dvojník (1993), preložila a vedecky redigovala prvé slovenské vydanie Divadelného slovníka od Patricea Pavisa (spolu s Elenou Flaškovou, 2004). Prekladá divadelné hry (Molière, Feydeau, Marivaux, Confortès, Cousse).

Ako viceprezidentka a prezidentka Edukačného výboru ITI/IIT UNESCO (1993 – 2002) a v súčasnosti jeho čestná členka spolupracuje s mnohými zahraničnými inštitúciami a odborníkmi. Je lektorkou Virtuálnej univerzity divadelného umenia (OZ Európska kultúrna spoločnosť a DF VŠMU), vedúcou projektu Dejiny teatrologického myslenia na Slovensku (CVD, Divadelný ústav), predsedníčkou Asociácie Divadelná Nitra, členkou edičnej rady Divadelného ústavu, spolupracovníčkou Národného osvetového centra.

Získala viacero ocenení – ocenenia Literárneho fondu za teatrologickú činnosť, francúzsku cenu za divadelnú pedagogiku Prix François Florent z rúk zakladateľa renomovanej École Florent (2010), ocenenie Slovenského centra ITI/IIT UNESCO za mnohoročnú prácu na poli medzinárodných kontaktov slovenského divadla (2012).

Ostatná publikácia Divadlo prekračuje hranice (2019), ktorú vydal Divadelný ústav,  predstavuje zúročenie dlhoročného záujmu Sone Šimkovej o súčasné francúzske  a svetové divadlo a drámu.

Foto: Ctibor Bachratý

Uverejnené: 27. januára 2019Kategórie: Cena SC AICT

Zanechajte komentár

Go to Top