(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Cena SC AICT

Home/Cena SC AICT

2022 – Michal Kováč-Adamov

Michal Kováč-Adamov kultúrny a literárny historik, teatrológ a dramatik, ktorý sa významne zaslúžil o formovanie a reflexiu slovenského ochotníckeho a ľudového divadla. Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, sa narodil 24. 5. 1930 v Opatovciach nad Žitavou (dnes Žitavany). Už počas štúdia na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 – 1951) objavil svoju celoživotnú vášeň – divadlo. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu preto uvažoval aj o Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ale napokon sa rozhodol pre Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Absolvoval odbor slovenčina – literárna veda, neskôr aj knihovníctvo a tiež muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. ...

27. januára 2022|

2021 – Darina Kárová

Laureátka ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 2021 Darina Kárová – divadelná dramaturgička, kultúrna manažérka a expertka v oblasti kultúrnej politiky 31. júla 1951, Skalica Podnietená domácim umeleckým zázemím (otec výtvarný teoretik Lubor Kára, matka akademická maliarka Oľga Bartošíková) absolvovala v roku 1974 štúdiu divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením pedagógov profesora Petra Karvaša, profesora Jana Boora a profesora Zoltána Rampáka. Krátko po vysokoškolskom štúdiu nastúpila na pozíciu dramaturgičky Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobila až do roku 1994. Úspešne spolupracovala s režisérmi ako Jozef Bednárik, Karol Spišák, Martin Kákoš, Roman Polák či Ľubomír Vajdička, ale aj so slovenskými ...

27. januára 2021|

2020 – Karol Hudák, Elena Blahová – Martišová

Držiteľmi Ceny SC AICT 2020 za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stali divadelný pedagóg, vedec a dramatik KAROL HORÁK a divadelná dokumentaristka a publicistka ELENA BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ 2020-10-06 Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (1943, Katarínska Huta) Divadelný pedagóg Dlhoročný pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Stal sa vedúcou osobnosťou tzv. prešovskej divadelnej školy, charakteristickej príklonom k divadelnej teórii, k reflexii domáceho i svetového alternatívneho divadla, ale aj spätosťou s vlastnou umeleckou tvorbou (v Študentskom divadle Prešovskej univerzity) a s participáciou na produkcii ikonického kultúrneho podujatia Akademický Prešov. Divadelný vedec Autor mnohých podnetných teatrologických ...

27. januára 2020|

2019 – Soňa Šimková

Laureátka ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 2019 prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske divadlo a drámu Absolvovala magisterské štúdium divadelnej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1968) a postgraduálne štúdium romanistiky a germanistiky na Univerzite Bazilej vo Švajčiarsku (1968 – 1970). Už počas štúdia pracovala ako lektorka Činohry Slovenského národného divadla (1966 – 1969). Od roku 1971 pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (v rokoch 1991 – 1996 aj ako prodekanka DF VŠMU a prorektorka VŠMU, v rokoch 1998 – 2010 aj ako vedúca Katedry divadelnej vedy). Absolvovala viacero ...

27. januára 2019|

2018 – Vladimír Štefko

Vladimír Štefko prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. - divadelný kritik, pedagóg, znalec súčasného divadla a divadelnej histórie Už pred absolutóriom štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1965) začal pracovať ako redaktor, neskôr ako vedúci kultúrneho oddelenia denníka Smena. Od začiatkov redaktorskej činnosti sa jeho novinárske a odborné záujmy vyhraňovali a takmer výlučne sústreďovali na divadelnú publicistiku. Od polovice šesťdesiatych rokov začal systematicky sledovať, komentovať a hodnotiť slovenskú činohernú tvorbu. Postupne sa zaradil k známym predstaviteľom generácie slovenských divadelných kritikov, ktorá vstúpila do divadelného života v druhej polovici päťdesiatych rokov a zaslúžila sa o prebojúvanie náročných kritérií, ...

27. januára 2018|

2017 – Vladimír Predmerský

Vladimír Predmerský Historik a kritik bábkového divadla, dramaturg a režisér. Počas štúdií bábkoherectva na Bábkarskej katedre DAMU v Prahe sa začal venovať výskumu dejín slovenského bábkového divadla. Prvé poznatky, ktoré publikoval v druhej polovici 50. rokov sa stali podkladom pre napísanie vôbec prvých dejín slovenského bábkového divadla (1966). Ďalším výskumom vznikli vysokoškolské skriptá pre DAMU v Prahe. Ako dramaturg a režisér pôsobil v bábkovom divadle v Žiline a v Bratislave, hosťoval v zahraničí (Chorvátsko, Srbsko). V rokoch 1972 – 1993 pôsobil v Slovenskej televízii ako vedúci dramaturg tvorivej skupiny pre deti. V školskom roku 1989/90 založil a viedol na DF VŠMU bábkoherecké oddelenie, z ktorého vznikla Katedra bábkarskej tvorby VŠMU. Od roku 1996 pracoval v dokumentačnom oddelení Divadelného ...

27. januára 2017|

2016 – Michaela Jurovská

Michaela Jurovská Esejistka, umelecká prekladateľka a bývalá kultúrna atašé Slovenskej republiky v Paríži Michaela Jurovská je podpísaná pod desiatkami prekladov francúzskych a talianskych hier do slovenčiny. Jej lingvistický, literárny i divadelný cit a zmysel pre krásu východiskového i cieľového jazyka môžu obdivovať čitatelia knižných prekladov, publikum v hľadiskách činoherných sál a prostredníctvom titulkovacích zariadení aj operní diváci. Michaela Jurovská je pre divadelníkov vzácnou osobnosťou nielen ako prekladateľka literárnych a dramatických skvostov, ale aj ako ich verná diváčka a empatická sympatizantka. Michaela Jurovská sa narodila 26. januára 1943 v Bratislave. Je absolventkou štúdia francúzštiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1965), pôsobila ...

27. januára 2016|

2015 – Jaroslav Blaho

Jaroslav Blaho Divadelný historik, kritik, operný dramaturg. Narodený 6.5.1942 v Bratislave. Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1960–1961), absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU (1968). V rokoch 1965-1966 bol dramaturgom v Tatra revue, v rokoch 1966-1967 pracoval v Československej televízii. Od roku 1967 až do odchodu do dôchodku pôsobil takmer nepretržite v Divadelnom ústave, ktorý istý čas aj viedol v pozícii riaditeľa (1991 – 1994). Tu sa zaradil k zakladateľom a vytrvalým budovateľom systematickej divadelnej dokumentácie. Pôsobil tiež ako lektor Opery SND (1971 – 1974), riaditeľ Divadla DJGT v Banskej Bystrici (1978 – 1980), dramaturg Opery SND (1987 – 1990) a dramaturg Komornej opery (1998 – 1999). ...

27. januára 2015|
Go to Top