(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

2021 – Darina Kárová

Home/Cena SC AICT/2021 – Darina Kárová

Laureátka ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 2021

Darina Kárová – divadelná dramaturgička, kultúrna manažérka a expertka v oblasti kultúrnej politiky

31. júla 1951, Skalica

Podnietená domácim umeleckým zázemím (otec výtvarný teoretik Lubor Kára, matka akademická maliarka Oľga Bartošíková) absolvovala v roku 1974 štúdiu divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením pedagógov profesora Petra Karvaša, profesora Jana Boora a profesora Zoltána Rampáka.

Krátko po vysokoškolskom štúdiu nastúpila na pozíciu dramaturgičky Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobila až do roku 1994. Úspešne spolupracovala s režisérmi ako Jozef Bednárik, Karol Spišák, Martin Kákoš, Roman Polák či Ľubomír Vajdička, ale aj so slovenskými spisovateľmi Vladom Bednárom, Vincentom Šikulom či Andrejom Ferkom na dramatizáciách ich próz. Medzi najvýznamnejšie inscenácie, na ktorých v Divadle Andreja Bagara podieľala, patrili tituly svetovej klasiky ako Dom Bernardy Alby, Titus Andronicus, Zojkin byt, Modrý vták a Psie srdce. K zaujímavým dramatizáciách sa nepochybne radia tituly Šikuliáda, Koza, Proso či O cárovi Saltánovi.

V rokoch 1992 – 1993 pôsobila aj ako pedagogička na Vysokej škole múzických umení, kde vyučovala predmet analýza dramatického textu. Od roku 1993 do roku 1997 zastávala tiež pozíciu dramaturgičky Slovenského národného divadla v Bratislave, kde nadviazala na úspešné spolupráce so slovenskými režisérmi Ľubomírom Vajdičkom, Pavlom Hasprom alebo Antonom Šulíkom.  V rokoch 1998  –  2001 bola Generálnou riaditeľkou Sekcie umenia na Ministerstve kultúry SR, na tento post ju  doviedli jej bohaté aktivity v oblasti kultúrnej politiky.

V rokoch 1991 – 1998 zastávala  funkciu predsedníčky Združenia divadelníkov na Slovensku – profesijného občianskeho združenia organizujúceho rozmanité semináre, prehliadky, súťaže či festivaly, podieľajúceho sa na vytváraní podmienok pre tvorbu a ochranu divadelného umenia aj z hľadiska legislatívy.

V rokoch 1997 – 1998 bola členkou sekcie kultúry Grémia 3. sektora, vrcholného orgánu spoločenstva mimovládnych organizácií Slovenska. Od roku 1996 pôsobí ako predsedníčka Otvoreného fóra Zachráňme kultúru, občianskej iniciatívy celoslovenského dosahu, zastrešujúcej mítingy, komunikáciu s parlamentom ale aj prácu na koncepciách kultúrnej politiky. V rokoch 2004 – 2007 bola iniciátorkou a líderkou hnutia Hlas pre kultúru, občianskej iniciatívy celoslovenského dosahu bojujúcej proti faktickej privatizácii novostavby SND; v sezóne 2019/2020 bola ako nezávislá expertka spoluautorkou programu kultúra strany ZA ĽUDÍ.

Slovenskú kultúru a divadelné umenie prezentovala aj na mnohých medzinárodných akciách, napríklad: stáž Courant d´ Est v Paríži (1992); konferencia Kultúra na križovatke Východ – Západ v Dijone (1993); kolokvium Solidarita v kultúre v Avignone (1997); sympózium Kultúra a politika, (Bratislave, 1998). Výrazne sa podieľala na organizácii jarného mítingu Európskej siete performatívneho umenia IETM 2009 Bratislava či na medzinárodnom interdisciplinárnom  projekte Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície (2013 – 2015).

V neposlednom rade treba vyzdvihnúť nezastupiteľnú činnosť Dariny Károvej v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý založila a ako výkonná riaditeľka manažuje  od roku 1992. Festival sa pod jej vedením stal trvalou súčasťou divadelného života na Slovensku a umožnil divákom uvidieť množstvo výnimočných svetových divadelných produkcií a osobností. Jeho súčasťou boli mnohé medzinárodné konferencie či diskusie, dôležité nielen pre slovenskú teatrologickú obec na Slovensku ale aj pre širokú verejnosť.

Za svoju činnosť a pôsobenie v oblasti kultúry Darina Kárová získala niekoľko významných ocenení:

*vyznamenanie Francúzskej republiky Rytier Rádu umení a literatúry (1998),

* vyznamenanie Ruskej federácie Za prínos do rozvoja priateľstva (2005),

* Cena primátora Mesta Nitry (2011),

* Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo (2015),

* vyznamenanie Francúzskej republiky Oficier Rádu umení a literatúry (2016),

* Cena Mesta Nitry (2016)

* vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí (2019).

Pripravila:  Zuzana Spodniaková

Partnerom Ceny SC AICT je spoločnosť Gesamtkunstwerk.

Mediálnym partnerom Ceny SC AICT je Rádio Devín.

Uverejnené: 27. januára 2021Kategórie: Cena SC AICT

Zanechajte komentár

Go to Top