(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

2020 – Karol Hudák, Elena Blahová – Martišová

Home/Cena SC AICT/2020 – Karol Hudák, Elena Blahová – Martišová

Držiteľmi Ceny SC AICT 2020 za mimoriadny prínos v oblasti divadla sa stali divadelný pedagóg, vedec a dramatik KAROL HORÁK a divadelná dokumentaristka a publicistka ELENA BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. (1943, Katarínska Huta)

Divadelný pedagóg

Dlhoročný pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Stal sa vedúcou osobnosťou tzv. prešovskej divadelnej školy, charakteristickej príklonom k divadelnej teórii, k reflexii domáceho i svetového alternatívneho divadla, ale aj spätosťou s vlastnou umeleckou tvorbou (v Študentskom divadle Prešovskej univerzity) a s participáciou na produkcii ikonického kultúrneho podujatia Akademický Prešov.

Divadelný vedec

Autor mnohých podnetných teatrologických publikácií (Teória a prax spisovnej výslovnostiRecitátor a prednesSlovo, pohyb, gesto, tvarSlovo, priestor, obraz, tvarMetamorfózy alternatívneho divadla a ď.) a redaktor šiestich zborníkov o slovenskom a svetovom alternatívnom divadle (Kontexty alternatívneho divadla I. – V.). Držiteľ mnohých kultúrnych ocenení doma i v zahraničí. Tento rok mu vychádzajú dve publikácie: Kontexty alternatívneho divadla VI. a Horák – Polák (Hovory o divadle).

Divadelný organizátor

Vedúca osobnosť Študentského divadla Prešovskej univerzity (ŠD PU), ktoré sa prepracovalo medzi popredné telesá amatérskej divadelnej kultúry. Tieto divadlá tvorili paralelnú alternatívnu vývojovú líniu slovenského divadla v komplikovaných časoch 60. – 80. rokov  20. storočia. Tento rok oslavuje ŠD PU šesťdesiate výročie.
Vedúca osobnosť Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov. Súťaž, ktorá hostí aj profesionálne slovenské a zahraničné divadlá, je nedielnou súčasťou nielen kultúrneho života mesta Prešov, ale aj divadelného diania na Slovensku. Tento rok sa bude Akademický Prešov konať päťdesiaty štvrtýkrát.

Pripravila: Diana Laciaková.

Mgr. Elena Blahová-Martišová (1943, Bratislava)

Divadelná dokumentaristka a publicistka

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpila do oddelenia dokumentácie Slovenského národného divadla. S prvou národnou scénou spojila celý profesionálny život (1968 – 2007). S veľkým prehľadom, intenzívnym osobným vzťahom a profesionálnym prístupom trpezlivo budovala a systemizovala dokumentačné základy archívu SND. Popri tom na vysokej odbornej úrovni pripravovala a spracúvala čiastkové väčšie či menšie materiály a podklady pre dramaturgie súborov divadla, novinárov  a ďalšiu odbornú verejnosť.

V roku 1996, pri príležitosti 75. výročia založenia SND, vyšla z jej pera užitočná publikácia SND 1920 – 1995 s podtitulom Fakty-Osobnosti-Udalosti, zahŕňajúca popri faktoch z histórie SND aj abecedný súpis všetkých umeleckých osobností, ktoré v divadle od jeho začiatkov pôsobili, prehľad premiér pôvodnej slovenskej tvorby, chronologický prehľad všetkých zahraničných zájazdov súborov SND a prehľad najvýznamnejších zahraničných dirigentov, spevákov a tanečníkov, ktorí v SND účinkovali. Jej najvýznamnejšie, najrozsiahlejšie, širšou odbornou verejnosťou bohato využívané teatrologické dielo vzniklo pri príležitosti  90. výročia vzniku SND . Je ním Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 1920 – 2010, ktorý obsahuje nielen základný súpis jednotlivých inscenácií s hlavnými tvorcami  a personálne zloženie všetkých súborov a kolektívov pôsobiacich SND v každej  z deväťdesiatich sezón, ale aj množstvo ďalších cenných informácií, ktoré boli dovtedy neznáme, neúplné, nepresné či nedostupné. Publikácia je výsledkom autorkinho systematického a vytrvalého základného výskumu, v ktorom sa opierala o originálne archívne pramene, podrobné štúdium dobovej tlače a tiež príslušnú, najmä memoárovú literatúru. Elena Blahová-Martišová ostala profesionálne aktívnou aj po odchode do dôchodku. Istý čas spolupracovala s dokumentačným oddelením Divadelného ústavu a dnes svojimi cennými historicko-dokumentačnými textami pravidelne prispieva do odborného portálu o opere, klasickej hudbe a balete Operaslovakia.sk.

Pripravila: Michaela Mojžišová.

Partnerom Ceny SC AICT je spoločnosť Gesamtkunstwerk.

Mediálnym partnerom Ceny SC AICT je Rádio Devín.

Uverejnené: 27. januára 2020Kategórie: Cena SC AICT

Zanechajte komentár

Go to Top