(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Otvorený list predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja

Home/Aktuality/Otvorený list predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja

Vážený pán predseda,

obraciame sa na Vás v mene obce divadelných kritikov združených do organizácie Slovenské centrum AICT, ktoré je národným členom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Ako divadelní profesionáli dlhodobo sledujeme prácu Divadla Štúdia tanca v Banskej Bystrici. S veľkým znepokojením sme prijali správu o zrušení festivalu Dni tanca pre vás, ktorého 11. ročník toto divadlo pripravovalo. Vedenie divadla na svojej webovej stránke uvádza ako dôvod, že ste nepodpísali zmluvy na čerpanie dotácií, ktoré divadlo získalo od Ministerstva kultúry SR, ba ani zmluvy k ďalším projektom, čím ste ohrozili nielen budúce, ale aj už prebiehajúce aktivity tohto divadla.

O prideľovaní dotácií z dotačného programu MKSR rozhoduje minister kultúry a jeho poradnéorgány a komisie, ktoré sa každoročne zostavujú z teatrológov, prekladateľov, režisérov, kritikov a ďalších divadelných profesionálov. Sú to neľahké rozhodnutia o množstve projektov, ktoré budujú vzťah ku kultúre a šíria dobré meno Slovenska aj v zahraničí. Práve Divadlo Štúdio tanca patrí medzi subjekty, ktoré pravidelne prezentujú svoju tvorbu za hranicami Slovenska. Okrem tanečných inscenácií sa divadlo venuje vzdelávaniu publika a ďalším činnostiam a aktivitám pre verejnosť. Je to etablované profesionálne tanečné divadlo, ktoré oprávnenosť svojej existencie potvrdzuje každoročne umeleckými výsledkami.

Považujeme za neprípustné, aby ste z Vašej pozície spochybňovali rozhodnutie ministra kultúry vytvorené na základe odporúčaní renomovaných odborníkov a odborníčok a svojvoľne pristupovali k prideľovaniu financií kultúrnym inštitúciám v pôsobnosti BBSK, menovite Divadlu Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Je to nebezpečný precedens, ktorý by viedol k neodbornému rozhodovaniu o existencii kultúrnych inštitúcií, ktorých činnosť je významná nielen na regionálnej, ale aj národnej úrovni.

Preto vás vyzývame, aby ste s Divadlom Štúdio tanca neodkladne podpísali zmluvy na čerpanie dotácií, ktoré získalo od MKSR a umožnili tomuto divadlu naďalej pokračovať v realizácii festivalu, ako aj bežných prevádzkových aktivít.

Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov
Zuzana Uličianska, predsedníčka
Dária Fojtíková Fehérová, podpredsedníčka
Lenka Dzadíková, členka výboru
Lucia Lejková, členka výboru

Vážený pán
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:
Marek Maďarič, minister kultúry SR
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
TASR
SITA

Uverejnené: 6. augusta 2015Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top