(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

ITI a AICT-IATC podpísali Memorandum o porozumení

Home/Aktuality/ITI a AICT-IATC podpísali Memorandum o porozumení
Medzinárodný divadelný inštitút – International Theatre Institute (ITI) pod vedením generálneho riaditeľa Tobiasa Bianconeho a Medzinárodné združenie divadelných kritikov –International Association of Theatre Critics (AICT-IATC) zastúpené prezidentkou AICT-IATC Margaretou Sorensenovou podpísali partnerstvo s názvom Memorandum o porozumení – Memorandum of Understanding (MoU).
Memorandum o porozumení odráža želania oboch organizácií úzko spolupracovať a je založené na cieľoch organizácií a zdôrazňuje hlavné oblasti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií. Rozšíri možnosti propagácie oboch organizácií, prinesie kongresy, konferencie, hovory, špeciálne podujatia a podobné aktivity.
Cieľom spolupráce ITI a AICT-IATC je práca pre UNESCO Convenciu pre zabezpečenie ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva (2003); Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005); štatút umelca (1980); a podporovať ciele UNESCO v oblasti umeleckého vzdelávania, ktoré sú obsiahnuté v jeho cestovnej mape pre umelecké vzdelávanie (2006) a Soulskom programe pre umelecké vzdelávanie (2010), ako aj v KULTÚRE 2030.
Po ratifikácii dokumentu MoU je AICT-IATC oprávnená používať podľa potreby značku Oficiálna partnerská organizácia ITI-UNESCO – Official Partner Organization of ITI-UNESCO
. O použitie loga UNESCO na konkrétny účel bude musieť požiadať národná komisia v krajine konania podujatia alebo organizácia UNESCO v Paríži.
Celý text Memoranda o porozumení si môžete prečítať v prílohe.
Uverejnené: 26. februára 2020Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top