(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Monitoring divadiel je v roku 2016 pozastavený

Home/Aktuality/Monitoring divadiel je v roku 2016 pozastavený

Jedinečný projekt Monitoring divadiel na Slovensku nezískal pre rok 2016 podporu od Fondu na podporu umenia. Preto počas tohto kalendárneho roka nemôžeme zabezpečiť vznik recenzií.
Do hodnotenia divadelných inscenácií všetkých druhov a žánrov sa každoročne zapájali desiatky divadelných kritikov, publicistov i študentov divadelnej vedy z celého Slovenska. Výsledky ich systematickej práce si možno pozrieť na stránke www.monitoringdivadiel.sk
Za deväť rokov existencie tohto projektu sa Slovenskému  centru AICT podarilo významne oživiť reflexiu slovenského divadla. Snažili sme venovať našu pozornosť predovšetkým hodnoteniam tých inscenácií, ktoré sú z rôznych dôvodov menšinové, a preto majú len minimálnu šancu dostať priestor v komerčných médiách, ba často ani v odborných časopisoch.
V rámci projektu sme každoročne pripravili cca 100 – 130 recenzií, ktoré prechádzali jazykovými aj odbornými korektúrami. Na našom webe sa dajú vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Recenzie z projektu slúžia nielen ako spätná väzba pre tvorcov či divákov, ale už teraz ako archívny dokument pre výskumníkov divadla. Vzhľadom na vysokú odbornú úroveň textov a zároveň ich jednoduchú dostupnosť na internete majú recenzie z projektu Monitoring mimoriadne vysokú citovanosť, a to tak v analyticko-komparatívnych prácach vedeckého charakteru a v odborných monografiách, ako aj v diplomových, bakalárskych či ročníkových prácach študentov umenovedných a humanitných disciplín. Aj to je jeden z dôkazov spoločenského dosahu daného projektu.
Po celé roky jeho fungovania sme si vážili stabilnú podporu Ministerstva kultúry SR, ktorá nám umožnila systematicky sledovať aktuálnu divadelnú tvorbu.  Zdalo sa nám, že ministerstvo kultúry od začiatku vnímalo tento projekt ako jeden z pilierov kultúrnej politiky v oblasti divadla.
Projekt reagoval na situáciu, ktorá vznikla predovšetkým po roku 1998, keď z náplne práce Divadelného ústavu (predchádzajúci názov inštitúcie bol Národné divadelné centrum, predtým Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie) vypadla aktuálna divadelná reflexia, ktorú v predchádzajúcich obdobiach zastrešovalo príslušné oddelenie tohto pracoviska. Distribuovanie danej činnosti na komerčné média spôsobilo, že značná časť slovenskej divadelnej produkcie nebola nijako zhodnotená. Ani dnes nemá písanie recenzií na aktuálne inscenácie v pracovnej náplni žiadny pracovník odborných divadelných inštitúcií (Divadelný ústav, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV a pod.) a dopyt po tomto kritických útvaroch v komerčných médiách z roka na rok klesá, denníkmi či týždenníkmi sú navyše pokryté väčšinou len väčšie bratislavské produkcie. Boli sme si plne vedomí toho, že zrušený systém interných hodnotení divadiel, ktoré vypracovávali teatrológovia a teatrologičky zamestnané v štátnej inštitúcii, nebol z hľadiska možnosti prípadného ideologického či politického ovplyvňovania ideálny. Preto sme nový projekt vybudovali na platforme nezávislého združenia.
Žiaľ, tento rok sme od Fondu na podporu umenia nedostali pridelené žiadne prostriedky, takže v projekte, ktorý sme s veľkým úspechom prezentovali na medzinárodných fórach, vrátane ostatného kongresu AICT/IATC v Pekingu, nebudeme môcť pokračovať. Situácia v podpore kritickej činnosti je o to horšia, že bez akejkoľvek dotácie obišiel aj zavedený a rešpektovaný webový portál operaslovakia.sk.

Uverejnené: 20. júna 2016Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top