(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Správa z celosvetového kongresu AICT-IATC

Home/Aktuality/Správa z celosvetového kongresu AICT-IATC

Členky výboru SC AICT Dária F. Fehérová a Zuzana Uličianska sa v októbri 2014 zúčastnili na celosvetovom kongrese Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT-IATC. Podstatnou súčasťou kongresu bolo sympózium na tému Profesia kritika v ére internetu.
Dária F. Fehérová vystúpila v druhom bloku sympózia s príspevkom Monitoring divadiel na Slovensku ako spôsob reštartovania slovenskej kritiky. Príspevok prijali účastníci veľmi pozitívne a rozvinula sa po ňom živá diskusia. Viacerí zahraniční kolegovia prejavili záujem podobný projekt naštartovať vo svojich krajinách. Na sympóziu sa zúčastnilo okolo sto hostí z celého sveta.

Samotný kongres sa konal 18. 10. 2014. Otvorilo sa na ňom niekoľko zásadných otázok:

1. Členstvo v AICT-IATC

Jednotlivé národné sekcie často otvárajú otázku členstva: kto môže byť členom AICT-IATC? AICT-IATC akceptuje oficiálne národné sekcie, ale aj individuálnych členov. Yun-Cheol Kim upozornil, že členom AICT-IATC sú kritici performatívnych umení, výskumníci, akademici, novinári, nie umelci. Niektoré národné sekcie so žiadosťou o členstvo požadujú zaslanie publikovaných článkov.

2. Žurnál Critical Stages má problémy s finančným zabezpečením

Doteraz fungoval na dobrovoľníckej báze pod vedením prezidenta AICT-IATC Yun-Cheol Kima, ktorý do práce zapojil svojich študentov. Ak má fungovať ako seriózna platforma, musí byť práca na ňom odmeňovaná: honoráre autorom, redakčné práce (žurnál je anglicko-francúzsky) a administrovanie webstránky. Predsedníctvo navrhlo, aby každá národná sekcia prispievala na žurnál sumou 100€ ročne – pre SC AICT by to znamenalo zvýšiť členské o 2€ ročne (pri 50 členoch).

3. Personálne zmeny

Doterajšia pokladníčka Irene Sadowska z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov. Vzhľadom na jej 16-ročnú dobrovoľnícku aktivitu v AICT-IATC, bola jej jednohlasne udelená funkcia čestnej pokladníčky. Za nového pokladníka bol zvolený Stéphane Gilbart.
Skončilo sa druhé a zároveň posledné volebné obdobie prezidenta Yun-Cheol Kima. Za predsedníčku AICT-IATC bola zvolená Margareta Sörenson. Za generálneho sekretára bol opäť zvolený Michel Vais.

4. Voľby do medzinárodného výboru

Uskutočnili sa aj voľby to medzinárodného výboru AICT-IATC (ExCom), ktorý bude pracovať v nasledovnom zložení: Jean-Pierre Han (Francúzsko), Tomasz Milkowski (Poľsko), Jeffrey Eric Jenkins (USA), Peng Tao (Čína), Maria Säkö (Fínsko), Mark Brown (Veľká Británia), Deepa Punjani (India), Emmanuel Samu Dandaura (Nigéria), Ivan Medenica (Srbsko)

Uverejnené: 2. júna 2015Kategórie: Aktuality

Zanechajte komentár

Go to Top