(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Aktuality

Home/Aktuality

Second part of the conference Recycling in the performing arts: from creativity to commerce to be held online on 20th November 2021

Second part of the conference Recycling in the performing arts: from creativity to commerce to be held online on 20th November 2021. In general terms, recycling is the process of converting waste into reusable material. The metaphor of recycling, however, may be applied to the performing arts in multiple contexts. Indeed, recycling may be seen as an essential aesthetic quality of theatre and performing arts in general. Despite the assumed replication of a performance from one evening to the next, the recycled cultural product is continuously supplemented, embedding a paradoxical spark of the “new” alongside the “recycled.” In this respect, ...

16. novembra 2021|

Divadelné vlny: Rozhlasová reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

Rádio Devín a Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) sa dohodli na usporiadaní cyklu diskusií o divadelnej tvorbe na Slovensku – Divadelné vlny. Cieľom Divadelných vĺn je poskytnúť poslucháčom Rádia Devín, návštevníkom webov Rádia Devín a SC AICT, ako aj ich sociálnych platforiem, odbornú reflexiu uplynulej sezóny; poukázať na inšpiratívne inscenačné počiny, tematizovať aktuálne formálne i obsahové trendy a upozorniť na výnimočné individuálne divadelné výkony. Témami jednotlivých diskusií budú: -       Činoherné divadlo (zriaďované divadlá -       Činoherno-performatívne divadlo (nezriaďované divadlá) -       Hudobné divadlo -       Tanečné divadlo -       Bábkové divadlo Odbornosť výstupov projektu Divadelné vlny je garantovaná účasťou renomovaných slovenských teatrológov, spolupracujúcich s SC AICT, a moderátorským vedením Hany ...

9. novembra 2021|

Prvá časť konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach je úspešne za nami

Dňa 15. októbra 2021 sa uskutočnila medzinárodná konferencia Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii – I. Podujatie sa konalo v rámci festivaluNová dráma /New drama v spolupráci s Divadelným ústavom a s finančným prispením FONDU LITA. Moderátorkou podujatia bola Zuzana Uličianska, predsedníčka Slovenského centra AICT a členka výkonného výboru Medzinárodnej asociácia divadelných kritikov výbor AICT/IATC. K účastníkom sa v úvode konferencie prihovoril ONLINE Jeffrey Jenkins – divadelný kritik a pedagóg z University of Illinois, Urbana Champaign, USA, ktorý je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC. Medzi ďalšími ONLINE účastníkmi boli Martina Pecková-Černá, Michaela Rýgrová a Viktorie Schmoranzova z Institutu umění - Divadelný ústav, Praha, Ján Šimko zDivadelnej fakulty VŠMU a Ivan Buraj, umelecký šéf HaDivadlo Brno. ...

5. novembra 2021|

Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii

Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii – I. Podujatie sa koná v rámci festivalu Nová dráma /New drama 15. októbra 2021 v Štúdiu 12 Recyklácia je proces premeny odpadu na opätovne použiteľný materiál, v metaforickej rovine sa však dá aplikovať na scénické umenie v mnohých kontextoch. Recykláciu je v skutočnosti možné vnímať ako nevyhnutnú estetickú kvalitu divadla a performatívnych umení všeobecne. Hoci divadelné predstavenie predpokladá opakovanie rovnakého výkonu aj niekoľko večerov po sebe, tento recyklovaný kultúrny produkt je paradoxne neustále ozvláštňovaný iskrou „nového“. V tomto zmysle by sa dalo povedať, že divadlo sa samo neustále regeneruje. Z pohľadu histórie ...

12. októbra 2021|

DARINE KÁROVEJ bude v spolupráci so Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra v pondelok 4. októbra 2021 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

V Bratislave 1. 10. 2021 Divadelnej dramaturgičke a kultúrnej manažérke Darine Károvej bude v pondelok 4. októbra 2021 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla. Udeje sa to v rámci verejnej debaty Presahy / Transcendencies, ktorá sa bude konať od 21.00 do 23.00 hod. v Štúdiu DAB v Nitre. Besedu pripravila Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Denníkom N. Diskusiu so špeciálnymi hosťami bude moderovať Oliver Rehák. Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. Autorom výtvarného návrhu a realizácie tohtoročnej ceny je významný slovenský výtvarník ...

1. októbra 2021|

Pokračuje úspešný online projekt zameraný na mladého diváka – SMARTheatre.

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, oznamuje pokračovanie úspešného online projektu SMARTheatre zameraného na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Už druhú fázu tejto vzdelávacej aktivity podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Pilotná fáza projektu sa uskutočnila už v sezóne 2020/2021. V rámci pokračovania iniciatívy prevedú lektorky a lektori pôsobiaci v oblasti divadelnej kritiky a teórie počas niekoľkých mesiacov (október 2021 – február 2022) účastníkov piatimi dielňami (činohra, opera, bábkové divadlo, muzikál, alternatívne divadlo), v ktorých budú pozerať a spoločne prostredníctvom online diskusií analyzovať vybrané divadelné tituly slovenských i svetových divadiel. ...

9. septembra 2021|

Nový projekt SC AICT – Monitoring teatrologickej literatúry

Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry má za cieľ vytvoriť priestor pre odbornú kritickú reflexiu nových publikácií v odbore divadelná veda s interdisciplinárnym presahom do blízkych umenovedných oblastí. Ide o iniciatívu vychádzajúcu z členskej základne Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), ktorá reaguje na minimálne možnosti publikovať rozsiahle analytické recenzie v divadelných a kultúrnych periodikách. Reflexia pôvodnej teatrologickej literatúry je prirodzenou súčasťou diskurzu o divadle a divadelnej vede a je tiež obohatením substanciálnych snáh SC AICT.

22. júna 2021|

VOĽBY NOVÉHO VÝBORU EXCOM IATC/AICT

Na svojom 29. valnom zhromaždení v sobotu 16. 5. Medzinárodná asociácia divadelných kritikov (aict-iatc.org) vymenovala za prezidenta Jeffreyho Erica JENKINSA. Dr. Jenkins je prvým zástupcom Spojených štátov zvoleným do čela 65-ročnej organizácie, ktorá zastupuje takmer 3 000 divadelných kritikov vo viac ako 80 krajinách sveta a celosvetovo sa zasadzuje za slobodu prejavu a budovanie mostov medzi kultúrami. Združenie bolo založené vo Francúzsku v roku 1956 ako mimovládna organizácia využívajúca štatút B UNESCO.

19. mája 2021|

Bola odovzdaná Cena SC AICT Elene BLahovej-Martišovej

Divadelnej dokumentaristke a publicistke Elene Blahovej-Martišovej bola v piatok 4. decembra slávnostne odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla. Ceremoniál sa uskutočnil v Prezidentskom salóniku historickej budovy Slovenského národného divadla. Večerom sprevádzala Michaela Mojžišová, podpredsedníčka SC AICT.

13. decembra 2020|

ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ bude v spolupráci so SND v piatok 4. decembra 2020 odovzdaná Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla

Divadelnej dokumentaristke a publicistke Elene Blahovej-Martišovej bude v piatok 4. decembra slávnostne odovzdaná Cena Slovenského centra AICT. Ceremoniál sa uskutoční v Prezidentskom salóniku historickej budovy Slovenského národného divadla od 18.00 hod. a bude spojený s umeleckým programom a rozhovorom s laureátkou. Moderátorkou podujatia bude zástupkyňa výboru SC AICT Michaela Mojžišová. Program je organizovaný v spolupráci so Slovenským národným divadlom, hudobnými hosťami večera budú Monika Fabianová, Ján Ďurčo a Branko Ladič. Autorom ceny je Martin Petrakovič, zbrojár z kostýmovej výroby Umeleckých a dekoračných dielní SND. Záznam z podujatia bude sprístupnený na www.operaslovakia.sk a www.snd.sk. Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. V roku 2020 sa výbor SC ...

2. decembra 2020|
Go to Top