(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Aktuality

Home/Aktuality

Konferencia Súčasná dráma a performatívny priestor: Od textu k imerznému divadlu

Cieľom konferencie je preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, dnes je to skôr performatívne písanie. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové dielo vnímať. Ide o novú formu imerzného divadla, o dobrodružstvo nanovo definujúce umelecký jazyk, ktorý sa tradične delí na dramatiku a réžiu, respektíve medzi textualitu a performativitu. Do akej miery je divadelný priestor ...

15. apríla 2017|

Prednáška Prima la musica, poi le parole (?)

Slovenské centrum AICT je stavovské združenie divadelných kritikov. K jeho cieľom – popri podpore publikačnej činnosti jednotlivých členov – patria aj kultivácia kritiky ako publicistického žánru, aktivizácia nastávajúcej generácie divadelných publicistov či zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o divadelnej reflexii.

30. marca 2017|

Vyšla monografia Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)

Kolektívna monografia o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi vznikla pod vedením teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. a autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. a doc. Mgr., Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., literárni vedci doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. a Mgr. Matúš Mikšík a diplomant doc. MgA. J. Mokoša Mgr. art. Peter Tilajčík

29. januára 2017|

Novou držiteľkou Ceny SC AICT je Michaela Jurovská

Slovenské centrum AICT druhýkrát odovzdalo ocenenie - Cenu SC AICT. Snaží sa ňou upozorniť na ľudí, ktorí urolbili pre slovenské divadlo množstvo práce, no keďže nestoja priamo na javisku, nevenuje sa ich práci mediálna pozornosť. Cenu SC AICT v roku 2016 udelili prekladateľke Michaele Jurovskej. Autorkou ocenenia je výtvarníčka Markéta Plachá. Cenu odovzdala prekladateľka Miroslava Vallová.

29. januára 2017|

Konec udělování Cen Alfréda Radoka

Co podle vás znamená konec udělování Cen Alfréda Radoka? Souhlasíte s názorem správní rady NFCAR, že tyto ceny ztrácí svůj význam? Má být cena i nadále udělovana na stejném principu, i když se už nebude jmenovat Cena Alfréda Radoka? SAD vyzýva diskutovať o Radokovi a Ankete kritikov. Stačí pridať komentár na stránke: http://www.svetadivadlo.cz/cz/ankety

29. januára 2017|

Inscenáciou roka 2014 v Čechách sa stala Maryša

Inscenáciou roka 2014 sa v ankete Divadelních novin stala Maryša, ktorú v brnenskom HaDivadle pripravil mladý slovenský režisér Lukáš Brutovský v tandeme s dramaturgom Miroslavom Dachom. Dvojica Brutovský-Dacho sa pozoruhodnými inscenáciami zapísala v minulom roku aj na doma: Polnočná omša, SND; Trnavská skupina, DJP Trnava.

29. januára 2017|

28. kongres AICT – IATC v Belehrade

V dňoch 26. septembra -1. októbra 2016 sa v Belehrade uskutočnil 28. kongres AICT-IATC spojený s medzinárodným festivalom Bitef. Medzinárodná asociácia divadelných kritikov pripravila pre divákov Bitefu dvojdňovú odbornú konferenciu, odovzdala ocenenie Thalia Prize divadelnému umelcovi a kritikovi Femi Osofisanovi, vo štvrtok 29. septembra zástupcovia jednotlivých národných sekcií zvolili nových (aj staronových) reprezentantov. Opätovne sa úradujúcou prezidentkou stala Margareta Sörenson, tajomníkom je už po niekoľkýkrát Michel Vaïs. Desať miest vo výbore na najbližšie dva roky získali Mariko Anazawa (Japonsko), Emmanuel Samu Dandaura (Nigéria), Irina Gogobéridzé (Gruzínsko), Jean-Pierre Han (Francúzsko), Jeffrey Eric Jenkins (USA), Ivan Medenica (Srbsko), Martin Morrow (Kanada), Deepa ...

4. októbra 2016|

Po Doskách 2016

Uverejňujeme list Zuzany Uličianskej, garantky cien Dosky, ktorý vznikol krátko po ich 21. ročníku.   Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za spoluprácu na ankete DOSKY 2016, ktorej najväčším víťazstvom bolo to, že sa tohto roku vôbec uskutočnila. Po oznámení výsledkov rozhodovania komisií Fondu na podporu umenia ako aj grantového systému Bratislavského samosprávneho kraja, v kombinácii s odstúpení dvoch našich komerčných sponzorov, som mala dlho pocit, že jediným profesionálnym riešením by bolo prípravu priameho televízneho prenosu z ceremoniálu za daných finančných podmienok vzdať. Ak u mňa nakoniec prevážila zodpovednosť za udržanie tradície, bolo mi vopred jasné, ...

28. septembra 2016|
Go to Top