(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Aktuality

Home/Aktuality

Štartuje nový projekt SMARTheatre zameraný na mladého diváka

Slovenské centrum AICT, ktoré je národnou sekciou Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, štartuje novú iniciatívu nazvanú SMARTheatre zameranú na budovanie a kultivovanie mladého diváka, budúceho amatérskeho alebo i profesionálneho divadelného kritika a kritičky. Pilotný projekt ako hlavný partner podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt SMARTheatre je nasmerovaný na celé spektrum mladých ľudí, zámerom je otvárať divadlo širšej spoločenskej diskusii, hľadať presahy divadla s inými oblasťami, ako je film, výtvarné umenie, literatúra, filozofia, sociológia a podobne, ale aj naopak, získať pre divadelníkov spätnú väzbu na ich inscenácie od najmladšej a často aj najkritickejšej časti publika. Navrhuje inovatívne spôsoby komunikácie modernou formou, ktorá je ...

30. októbra 2020|

Spomienkové fragmenty z festivalu Divadlo v Plzni 2020

Organizátori 28. ročníka medzinárodného festivalu Divadlo v Plzni ešte v auguste dúfali, že festival budú môcť usporiadať s pôvodne plánovaným programom, čo tradične znamenalo možnosť konfrontácie najzaujímavejších inscenácií českých divadiel v uplynulej sezóne s tvorbou špičkových zahraničných súborov. Vírusová mizéria však nakoniec hrubo zasiahla (postihla je možná správnejší výraz) aj tento renomovaný medzinárodný festival. Zo zahraničných divadiel sme v hlavnom programe mohli vidieť nakoniec dva. Z toho SND z Bratislavy sa miesto pôvodne plánovanej inscenácie Dnes večer nehráme v réžii Jiřího Havelku nakoniec predstavilo s náhradným programom: textom Ľubomíra Feldeka Nepolepšený svätec v réžii Kamila Žišku. Inscenácia z Modrého salóna SND sa dostala na ...

18. októbra 2020|

Držiteľmi Ceny SC AICT 2020 za mimoriadny prínos sa stali KAROL HORÁK a ELENA BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ

Slovenské centrum AICT (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) udeľuje Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla od roku 2015. Zámerom ocenenia je upozorniť na tých, ktorí svoju nenahraditeľnú prácu pre slovenské divadlo odvádzajú mimo svetiel rámp a bez potlesku divákov. V roku 2020 sa výbor SC AICT rozhodol cenu udeliť v zmysle štatútu tejto ceny až dvom laureátom, s prihliadnutím na výnimočnosť Roku slovenského divadla 2020. KAROLOVI HORÁKOVI za dlhoročnú pedagogickú prácu spätú s divadelnou tvorbou v Študentskom divadle Prešovskej univerzity a divadelnou prácou na Akademickom Prešove, Súťaži amatérskej umeleckej tvorby vysokoškolákov Slovenska, a v neposlednom rade za podnetnú divadelnovednú činnosť, v rámci ktorej tento rok vychádza šiesty diel zborníka Kontexty alternatívneho divadla a publikácia Horák - Polák (Hovory o divadle). ELENE BLAHOVEJ-MARTIŠOVEJ za neúnavný základný teatrologický výskum a nedoceniteľnú historiograficko-dokumentaristickú činnosť v oblasti divadla, z ktorej výsledkov čerpajú celé generácie divadelníkov, odborných pracovníkov a kultúrnych publicistov.

6. októbra 2020|

Kongres kritikov AICT/IATC sa presúva až na máj 2021

S ohľadom na celosvetový vývoj pandémie koronavírusu bolo v spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov prijaté rozhodnutie o posunutí termínu konania 30. svetového kongresu IATC/ AICT o celý rok, predbežne na 10. - 15 mája 2021. Na tento termín sa presúva aj konanie konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, ktorej príprava bola už vo fáze selektovania zaslaných abstraktov. Táto situácia nás, samozrejme, veľmi mrzí, a to nielen vo vzťahu k našim zahraničným kolegom, ale aj domácim divadelníkom, ktorých prácu sme chceli prezentovať v širokom medzinárodnom kontexte. Zostáva nám veriť, že sa bratislavský kongres uskutoční v náhradnom termíne v pôvodnom rozsahu.   ...

22. apríla 2020|

30. svetový kongres Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov IATC/AICT v Bratislave – zmena dátumu konania

V spolupráci s výkonným výborom EXCOM Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov bolo v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu prijaté rozhodnutie, že 30. svetový kongres IATC/ AICT, ktorý sa mal konať v máji v Bratislave, vrátane konferencie Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, pôvodne plánovanej na 14. mája 2020, sú nateraz presunuté na jesenný termín, o ktorom budeme včas informovať.   V tejto chvíli vyslovujeme poďakovanie doterajším podporovateľom konferencie a kongresu – hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý akciu plánoval podporiť z verejných zdrojov a LITA, autorskej spoločnosti. Veríme, že ich dôveru nesklameme aj napriek sťaženej medzinárodnej aj domácej situácii. Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) ...

18. marca 2020|

Pilotná fáza online projektu SMARTheatre sa priblížila k záveru

Slovenské centrum AICT zrealizovalo v uplynulých mesiacoch pilotný projekt vzdelávania mladých v oblasti divadla s názvom SMARTheatre. Zameraný bol na budovanie a kultivovanie mladého diváka, možno aj budúceho profesionálneho divadelného kritika či kritičky. Práce sa začali na jeseň roku 2020 vďaka podpore hlavného partnera FPU, ktorý podporil projekt z verejných zdrojov v rámci mimoriadnej „covidovej výzvy“ na online vzdelávacie projekty. Cieľovou skupinou boli žiaci stredných škôl, ale záujem prejavilo aj niekoľko študentov vysokých škôl, ktorých téma výchovy k divadlu zaujímala.

1. marca 2020|

ITI a AICT-IATC podpísali Memorandum o porozumení

Medzinárodný divadelný inštitút – International Theatre Institute (ITI) pod vedením generálneho riaditeľa Tobiasa Bianconeho a Medzinárodné združenie divadelných kritikov –International Association of Theatre Critics (AICT-IATC) zastúpené prezidentkou AICT-IATC Margaretou Sorensenovou podpísali partnerstvo s názvom Memorandum o porozumení – Memorandum of Understanding (MoU).

26. februára 2020|

Výzva na prihlasovanie príspevkov na konferenciu „Divadlo budúcnosti. Inštitúcie a politika pamäti“ 33. ročníka kongresu SIBMAS

Výzva na prihlasovanie príspevkov na konferenciu „Divadlo budúcnosti. Inštitúcie a politika pamäti" 33. ročníka kongresu SIBMAS   Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského v spolupráci s Inštitútom poľskej kultúry Varšavskej univerzity vyzývajú na prihlasovanie príspevkov na konferenciu „Divadlo budúcnosti. Inštitúcie a politika pamäti", ktorá sa uskutoční 2. až 5. júna 2020 v rámci 33. ročníka kongresu SIBMAS vo Varšave.   Témy príspevkov: Fakty, emócie, príbehy – myšlienky a postupy naratívneho múzea. Múzeá, archívy a knižnice ako interaktívny priestor – ako rozvíjať vzťahy s návštevníkmi, odborníkmi v oblasti múzických umení a kolektívne prispievať k otvorenej spoločnosti. Marketing a zbierka – vývoj výstav a predstáv ...

17. januára 2020|
Go to Top