Vydavateľ: Slovenské centrum AICT

Periodicita: projekt s priebežným pridávaním článkov

ISSN: 2454-0129

Zodpovedná redaktorka:

  • Zuzana Uličianska, predsedníčka o. z. SC AICT

Odborná redaktorka:

  • Martina Ulmanová (od roku 2012)
  • Martina Vannayová (od roku 2018)

Jazyková redaktorka:

  • Zuzana Andrejcová Ferusová (od roku 2012)
  • Hana Rafčíková (od roku 2018)

Koordinátorky:

  • Diana Laciaková
  • Michaela Mojžišová

PR:

  • Martina Borodovčáková

Kontakt: centrum.aict@gmail.com